Registracija  
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d. 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d. 
 
 
Dioki je završetkom procesa privatizacije sredinom 2004. godine ušao u novu fazu svog postojanja koju karakteriziraju ambiciozni planovi razvoja, proširenje kapaciteta, pokretanje zaustavljenih i uvođenje novih proizvodnji. Poslovi marketinga i korporativnog komuniciranja i informiranja u tom procesu imaju značajnu ulogu.
Naša je želja da u potpunosti odgovorimo zahtjevima kupaca u pogledu kvalitete, cijene, rokova isporuke i poslijeprodajne podrške. Kroz kontinuirane kontakte s kupcima usklađujemo aktivnosti s ciljem povećanja naše i njihove konkurentnosti i poslovnog uspjeha.
povratak
 
Kontakt
Pregled ostalih kontakata pogledajte ovdje
 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.