Registracija  
 
 
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d.

 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d.

 

 

DIOKI Grupa
DIOKI Grupu čine:

DIOKI d.d.
Čulinečka cesta 252
10000 Zagreb, Hrvatska
T ++385 1 24 83 000
F ++385 1 24 07 364
OIB - 71451172026
dioki@dioki.hr

 

DINA-Petrokemija d.d.
Poje 1, p.p. 12,
51513 Omišalj, Hrvatska
T ++385 51 65 52 22
F ++385 51 84 20 70
OIB - 89209113164
dina@dina.hr

 

Dioplin d.d.
Čulinečka cesta 252
10000 Zagreb, Hrvatska
T ++385 1 248 36 55
F ++385 1 240 48 55

OIB - 44574455077
mladen.puljiz@dioki.hr

 

Adriaoil S.p.A.
Corso Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano, Italija
T ++39 02 77 33 09 20
F ++39 02 78 37 15
OIB - 97067950468
info@adriaoil.eu

 

Kijac nekretnine d.d.
Poje 1, p.p. 12,
51513 Omišalj, Hrvatska
T ++385 51 65 53 27
F ++385 51 84 20 70
OIB - 36063948499
davor.albaneze@dina.hr

 

Diokiplastika d.o.o.
Čulinečka cesta 252
10000 Zagreb, Hrvatska
T ++385 1 24 83 003
F ++385 1 24 04 495
OIB - 65705742676
branko.milisavljevic@dioki.hr

 

 

 

 

 


vrh stranice

povratak

 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.