Registracija  
 
DIOKI Grupa
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d.

 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d.

 
OPĆI PODACI

Osnovna djelatnost
Proizvodni kapaciteti
Ostvarena proizvodnja
Izvoz
Sustavi upravljanja kvalitetom

 
 
 
 
 

Društvo DIOKI d.d. je nastalo udruživanjem društva INA-OKI d.d. iz Zagreba, društva
DINA-Petrokemija d.d. iz Omišlja i postrojenja Etilen društva INA-Industrija nafte d.d. iz Zagreba.

OKI je utemeljen 1959. godine kao proizvođač petrokemikalija i plastičnih masa. Proizvodnja etilena je pokrenuta 1982. DINA je bila zajedničko ulaganje tvrtke Dow Chemical i INA-e, a preuzeta je od INA-e u ranim osamdesetim godinama. Do 31. prosinca 1996. tvrtka je bila član INA grupe, kada je INA prenijela svoje vlasništvo na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). U postupku kuponske privatizacije, tijekom 1998., 51% dionica tvrtke preneseno je PIF-ovima (privatizacijsko - investicijskim fondovima).

Od 29. studenog 1999. tvrtka posluje pod imenom DIOKI d.d.. Prvog veljače 2003. odvojila je dio svog poslovanja na otoku Krku i pri tome osnovala dva trgovačka društva u svom vlasništvu: dioničko društvo Adrija procesna industrija (API d.d.) i dioničko društvo Kijac nekretnine.

U listopadu 2004. tvrtka je potpuno privatizirana, a većinski vlasnik postao je DIOKI Holding AG sa sjedištem u Švicarskoj. U sklopu privatizacije Diokiju je pripojeno društvo Kemikalije d.o.o. Tako je lokacija Zagreb zaokružena kao tehnološka cjelina, od rezervoarskog prostora do finalnog proizvoda. API d.d. je u ožujku 2005. godine vratio staro ime DINA - Petrokemija d.d.

2005. godine talijanska tvrtka Adriaoil S.p.A. iz Milana prelazi u 100 %- tno vlasništvo Diokija.


U svibnju 2008. godine DIOKI d.d. postaje vlasnikom društva Riječki list d.o.o, većinskog vlasnika novinsko-nakladničkog društva, Rijeka.


Godine 2009. DIOKI d.d. osniva tvrtku Dioplin d.d., Zagreb. Osnovna djelatnost tvrtke je trgovina plinom, opskrba plinom povlaštenog kupca, posredovanje na tržištu plina, zastupanje na tržištu plina, dobava plina, skladištenje i
distribucija plina te opskrba plinom.

Osnovna djelatnost društva DIOKI d.d. je proizvodnja polimera i organskih petrokemikalija

• polietilen niske gustoće
(LDPE OKITEN® i LDPE DINALEN®)
• polistiren opće namjene
(GPPS DOKI® POLISTIREN),
• žilavi polistiren (HIPS DOKI® POLISTIREN)
• ekspandirajući polistiren (EPS OKIROL® -E/EF)
• etilen

vrh stranice

Proizvodni kapaciteti

Proizvodni kapaciteti iznose 295 000 tona godišnje.
Kapaciteti su podijeljeni po proizvodima:
• LDPE OKITEN® 50 000 tona
• LDPE DINALEN® 90 000 tona
• GPPS DOKI® Polistiren & HIPS DOKI® 50 000 tona
• EPS OKIROL® -E/EF 15 000 tona
• etilen 90 000 tona

 

vrh stranice

Izvoz

DIOKI d.d. je jedan od najvećih hrvatskih izvoznika; u izvoz plasira oko 90% svoje proizvodnje. Dugogodišnja izvozna tradicija i prihvaćanje Diokijevih proizvoda na europskim tržištima svjedoče o njihovoj kvaliteti i konkurentnosti.

 

vrh stranice
Servisiranje proizvoda

Podršku kupcima pruža odjel Primjene proizvoda koji djeluje u sklopu službe komercijalnih poslova i odjel Razvoja proizvoda i primjene koji djeluje u sklopu lokacijskih funkcija.

Unutar Razvoja proizvoda i primjene djeluje akreditirani fizikalno kemijski laboratorij koji obavlja ispitivanje mehaničkih, toplinskih, reoloških i gorivih svojstava proizvoda.

Služba primjene proizvoda osigurava kupcima tehničke podatke o Diokijevim proizvodima, primjenske specifikacije, sigurnosne liste, potvrde o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda te informacije o stručnoj literaturi.

 

 

vrh stranice

Sustavi upravljanja kvalitetom

Kao tvrtka orijentirana prema kupcu DIOKI Grupa je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO-9001:2000 na obje proizvodne lokacije. Vodeći brigu o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti radnika, DIOKI d.d Zagreb uveo je i certificirao sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO-14001:2004 i sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18001:1999.

Odlukama uprave DINA d.d. je je polovicom prosinca 2006. pokrenula aktivnosti oko uvođenja sustava upravljanja sukladno normi ISO 14001:2004 i specifikaciji OHSAS 18001:1999. Očekuje se da će certifikacija biti sredinom 2007.

 

vrh stranice
 


povratak
Odnosi s javnošću

 

 

 

 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.