Registracija  
 
 
DIOKI Grupa
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d.

 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d.

 
KRONIKA VAŽNIJIH
ZBIVANJA

 

1959.
- osnovana u Zagrebu Organsko kemijska industrija - OKI

1961.
- počela izgradnja petrokemijskog kompleksa na Žitnjaku

1962.
- montirani prvi dijelovi krupne opreme

1963.
- potpaljene peći pirolize
- počelo pokusnim radom postrojenje za proizvodnju etilena i polietilena

1964.
- postupno puštanje u rad drugih postrojenja

1965.
- odluka o početku vlastite prerade plastičnih masa

1967.
- integracija s "Preplamom", tada najvećim prerađivačem plastičnih masa u Zagrebu

1970.
- počeo radom pogon za konfekcioniranje polietilenske ambalaže u Pregradi

1971.
- integracija s "Dalmacijaplastikom", Drniš
- odluka o izgradnji tvornice ekspandiranog polistirena u General Jankoviću, Kosovo

1974.
- počela proizvodnja tehnikom rotacijskog kalupljenja (roto-lijeva) u Pregradi, kapaciteta 300 t/g.

1975.
- početak izgradnje tvornice polistirena na Žitnjaku zajedničkim ulaganjem s američkom tvrtkom Dow Chemical

1976.
- referendumom odlučeno o integraciji s INA - Industrijom nafte
- osnivanje DINA - Petrokemije sa sjedištem u Rijeci
- rekonstrukcijom povećana proizvodnja polietilena u OKI-ju na 33 000 t/g.
- puštena u rad tvornica ekspandiranog polistirena u General Jankoviću, Kosovo

1977.
- početak rada DINE

1978.
- početak izgradnje dviju tvornica, polietilena i VCM/ EDC-a u DINA-i
- počela proizvodnja u tvornici polistirena DOKI na Žitnjaku, kapaciteta 40 000 t/g.

1979.
- povećanje kapaciteta i osuvremenjivanje prerade polietilena i polistirena
- početak proizvodnje polietilena u novoizgrađenom pogonu na Žitnjaku, kapaciteta 50 000 t/g
- povećana proizvodnja pjenastog (ekspandirajućeg) polistirena na 9 000 t/g

1982.
- iz INA-OKI-ja se izdvaja tvornica "Ivanićplast", Ivanić-Grad

1983.
- dovršetak izgradnje polietilenskog i energetskih postrojenja u DINA-i
- osuvremenjeno postrojenje za proizvodnju PE-cijevi u Drnišu, kapaciteta 5 000 t/g

1984.
- iz INA-OKI-ja se izdvaja odjel za proizvodnju bakrotiska u Drnišu
- u pokusnoj proizvodnji postrojenje LDPE-a u DINA-i, kapaciteta 70 000 t/g
- rekonstruirano postrojenje za proizvodnju pjenastog polistirena te povećan kapacitet na
18 000 t/g
- dovršeno postrojenje VCM/EDC i pomoćna postrojenja u DINA-i

1985.
- u pokusnoj proizvodnji postrojenje VCM/EDC u DINA-i
- počelo radom obnovljeno postrojenje za proizvodnju fenola i acetona na Žitnjaku

1986.
- počela radom tvornica polietilenskih prahova u Pregradi, kapaciteta 3 500 t/g

1988.
- potpisan ugovor o isporuci opreme za proizvodnju polimernih smjesa i kompozita

1989.
- usklađivanja internih akata Društva sa odredbama Zakona o poduzećima
- bitne promjene u poslovanju i položaju na tržištu
- DINA-i dodijeljena Plava vrpca Vjesnika (za pomoć prigodom akcije ispumpavanja stiren-monomera s potonulog broda Brigitta Montanari)

1990.
- Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA-Industrija nafte, kojim društveno postaje državno vlasništvo, definiran je okvir za transformaciju INA-e i svih poduzeća u njezinu sastavu

1991.
- INA-OKI postaje dioničko društvo, dok su tvornice izvan Zagreba (Pregrada, Drniš, Kosovo) transformirane u posebne pravne osobe
- početak rata, raspad tržišta, gubitak tvornica u General Jankoviću i Drnišu
- počele uzbune u INA-OKi-ju zbog neposredne ratne opasnosti
- odluka o privremenoj obustavi proizvodnje (do 21. odnosno 23. rujna)
- jednotjedna obustava proizvodnje u DINA-i

1992.
- Upravni odbor INA-OKI-ja odlučio o izdvajanju prerađivačkih tvornica te njihovu ustroju kao poduzeća - kćeri i dopuni djelatnosti OKI-matice
- dobiven Golden Trophy for Quality (po treći put) za kontinuitet uspješne proizvodnje polietilena i polistirena
- INA-OKI u istoj godini imao je najbolje ostvarenje i plasman plastičnih masa u iznosu od 140 759 t
- rekordna proizvodnja u DINA-i: 71 362 t PE-a i 118 571 t VCM-a

1993.
- DINA, kao prva tvrtka u Hrvatskoj, dobiva certifikat ISO 9002
- obustava proizvodnje u rafinerijskim pogonima za proizvodnju petrokemikalija (etilen, stiren, alkilacija te fenol-aceton) zbog tehničko-tehnoloških i ekonomskih razloga

1995.
- počela provedba programa restrukturiranja, osnivanje novih poduzeća-kćeri OKI-Kemikalija i OKI-Usluga
- osnivanje tvrtke INA-Polimeri d.o.o. u koju ulaze INA-OKI, DINA i Etilen (iz INA Naftaplina)
- osnovana vlastita služba vanjske trgovine (dotad se radilo preko INA-Commerce-a)

1996.
- INA-OKI dobiva certifikat ISO 9002/94

1997.
- INA donosi odluku o izdvajanju tvrtke
INA-Polimeri iz svog sastava. Tvrtka počinje poslovati pod nazivom Polimeri d.o.o.

1998.
- većinski vlasnici Polimera d.o.o. postaju tri privatizacijska fonda s udjelom od 51%
- prema rješenju Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, vlastiti Fizičko-kemijski laboratorij dobiva Ovlasnicu za provedbu mehaničkih, toplinskih i reoloških ispitivanja polimernih materijala u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 45001

1999.
- tvrtka postaje dioničko društvo i upisuje kapital u iznosu od 2.021.029.000 kuna te mijenja naziv u DIOKI d.d.

2000.
- imenovana je proširena tročlana Uprava koja izrađuje srednjoročni plan restrukturiranja i unapređenja poslovanja društva te počinje s njegovim ostvarivanjem

2004.
- sredinom 2004. tvrtka DIOKI je privatizirana. Imenovana je nova Uprava i Nadzorni odbor, a većinski vlasnik postaje DIOKI Holding AG sa sjedištem u Švicarskoj

vrh stranice

povratak

Odnosi s javnošću

 

 

 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.