Registracija  
 
 
DIOKI Grupa
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d.





 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d.





 

UPRAVLJAČKA
STRUKTURA

Uprava
Nadzorni odbor

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom DIOKI d.d. upravljačku strukturu Društva čine Uprava i Nadzorni odbor Društva. Oba tijela su u svom radu samostalna, a njihove su nadležnosti određene Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom društva DIOKI d.d.

 

Uprava

Leo Dolezil, član Uprave – direktor


Nadzorni odbor

Zdravko Rumenović, predsjednik
Damir Ježić, zamjenik predsjednika
Zoran Štiglić, član
Toni Smrček, član



 

 

vrh stranice

povratak

Odnosi s javnošću

 

 

 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.