Registracija  
 
 
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d. 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d. 
DIOKI d.d. i DINA-PETROKEMIJA d.d. uspješno su registrirali etilen i vinil klorid monomer prema zahtjevima uredbe REACH

Nakon višemjesečnog rada na pripremi registracijskih dosjea za vlastite proizvode ETILEN I VINIL KLORID MONOMER (VCM), Dioki i Dina su od Europske kemijske agencije (ECHA –European Chemical Agency) primili odluku o prihvaćanju dosjea, te uspješno provedenoj registraciji u skladu sa zahtjevima Uredbe EC No. 1907/2006 (REACH).
Europska Uredba REACH (EC No. 1907/2006), koja je stupila na snagu 1. lipnja 2007. godine, zahtijeva da proizvođači kemikalija u Europskoj uniji i uvoznici kemikalija u EU, koji proizvode odnosno uvoze više od 1000 tona kemikalija godišnje, provedu registraciju istih pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) prije 01. prosinca 2010. godine.
Registracija navedenih sirovina nužan je uvjet za izvoz proizvoda DIOKI-ja i DINA-e u zemlje
Europske unije nakon 01. prosinca 2010. godine.

11/2010

povratak
Odnosi s javnošću
 
VIJESTI
 
PROJEKT KOGENERACIJE DIOKI ZAGREB
DIOKI d.d. i DINA-PETROKEMIJA d.d. uspješno su registrirali etilen i vinil klorid monomer prema zahtjevima uredbe REACH
Postrojenje za proizvodnju vinilklorid monomera (VCM) u Dina-Petrokemiji na otoku Krku započelo je s proizvodnjom VCM-a
Osnovan DIOPLIN, društvo za uvoz i distribuciju plina
DINA-Petrokemija osuvremenjuje proizvodnju polietilena
Posjet predsjednice Vlade RH DINA-Petrokemiji
FKL na Jesenskom Zagrebačkom velesajmu
DIOKI-ju dodijeljen ''Certificate of Green Partner''
...arhiva vijesti
 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.