Registracija  
 
 
 
DIOKI d.d.
DINA-Petrokemija d.d.
Dioplin d.d.
Adriaoil S.p.A.
Kijac nekretnine d.d.
Diokiplastika d.o.o.
 
 

Fizikalno-kemijski laboratorij

 

Sustavi upravljanja kvalitetom
DINA d.d. 

Zaštita okoliša.
zaštita zdravlja i sigurnost na radu
DINA d.d. 
PROJEKT KOGENERACIJE DIOKI ZAGREB

Dioki d.d. je petrokemijska kompanija u Republici Hrvatskoj sa tradicijom poslovanja dužom od pedeset godina.
U svrhu smanjenja troškova energije i povećanja energetske učinkovitosti, pokrenuo je aktivnosti za izgradnju kogeneracijskog postrojenja. Vlastita ravnomjerna potrošnja električne i toplinske energije tijekom cijele godine, pruža idealne uvjete za izgradnju kogeneracije.
U okviru Projekta predviđa se izgradnja kogeneracijskog postrojenja s plinskim turbogeneratorskim agregatom električne snage 35 MW i kotlovskim postrojenjem na bazi kotla za otpadnu toplinu kapaciteta proizvodnje 40t/h visoko tlačne pare, tlaka 81 bar i temperature 480 oC.
Projekt bi osigurao višak električne energije koji bi se plasirao na tržište.

Posjedujemo sljedeću dokumentaciju:
• Studiju utjecaja na okoliš
• Lokacijsku dozvolu
• Registraciju kogeneracijskog postrojenja u Ministarstvu gospodarstva

Vrijednost Projekta procjenjuje se na 25 milijuna Eura.
Rok izgradnje je dvije godine.
Povrat ulaganja je 4 godine.
U slučaju interesa za sudjelovanjem u projektu, slobodno nas kontaktirajte.

9/2011

povratak
Odnosi s javnošću
 
VIJESTI
 
PROJEKT KOGENERACIJE DIOKI ZAGREB
DIOKI d.d. i DINA-PETROKEMIJA d.d. uspješno su registrirali etilen i vinil klorid monomer prema zahtjevima uredbe REACH
Postrojenje za proizvodnju vinilklorid monomera (VCM) u Dina-Petrokemiji na otoku Krku započelo je s proizvodnjom VCM-a
Osnovan DIOPLIN, društvo za uvoz i distribuciju plina
DINA-Petrokemija osuvremenjuje proizvodnju polietilena
Posjet predsjednice Vlade RH DINA-Petrokemiji
FKL na Jesenskom Zagrebačkom velesajmu
DIOKI-ju dodijeljen ''Certificate of Green Partner''
...arhiva vijesti
 
Copyright © 2002. DIOKI - Organska Petrokemijska Industrija. Sva prava pridržana.